Średnia roczna siła wiatru: 6 m/s

Roczna produktywność na przykładzie turbiny Siemens SWT-2.3-108

Moc: 2,3 MW
Wysokość wieży: 115 metrów
Średnica wirnika: 108 metrów

Roczna produktywność:

Elektrownia wiatrowa osiąga przychód ze sprzedaży energii elektrycznej, po cenie ustalonej w drodze aukcji OZE. Wszystkie przyjęte założenia są opisane w pliku Rentowność dostępnym w dziale Do pobrania na stronach WindNet lub WindNet2 (po zalogowaniu do Strefy Inwestora).

Roczny przychód:

Lokalny zakład energetyczny, na mocy obowiązującego prawa, jest zobligowany do odbioru i dystrybucji energii elektrycznej wyprodukowanej przez elektrownię wiatrową.

Według danych GUS gospodarstwo domowe w Polsce zużywa średnio niecałe 2,3 MWh rocznie.


Jedna elektrownia wiatrowa o mocy 2 MW produkująca rocznie 5500 MWh pokrywa roczne zapotrzebowanie energetyczne 2400 gospodarstw!

Turbina wiatrowa produkuje energię elektryczną przekształcając siłę wiatru w energię mechaniczną. Elektrownia wiatrowa składa się z wieży oraz umieszczonych na niej gondoli i wirnika. Wiatr trafiając na opór w postaci łopat wprowadza wirnik w ruch obrotowy i dzięki temu następuje zamiana energii wiatru.

Wirnik, który osadzony jest na wale napędzającym generator, obraca się z prędkością do 20 obrotów ma minutę. Do wytwarzania energii elektrycznej generator potrzebuje prędkości ponad 1500 obrotów na minutę, więc niezbędne jest użycie skrzyni przekładniowej w celu zwiększenia prędkości obrotowej.

W piaście wirnika umieszczony jest mechanizm przestawiania łopat pozwalający na ustawienie kąta ich nachylenia. Również gondola musi mieć możliwość obracania się, w związku z tym na szczycie wieży zainstalowany jest serwomechanizm kierunkowania elektrowni. Ważnym elementem w gondoli jest hamulec zatrzymujący wirnik w sytuacjach awaryjnych.

Energia wyprodukowana przez generator trafia przewodami do zewnętrznego transformatora w celu dostosowania napięcia do lokalnej sieci elektroenergetycznej (w przypadku rozproszonej energetyki wiatrowej jest to najczęściej 15 kV).

Czy wiesz, że:
 • Przy produkcji 1 MWh w elektrowni węglowej powstaje 0,85 tony dwutlenku węgla, w elektrowni gazowej 0,35 tony, a w elektrowni wiatrowej dwutlenek węgla nie powstaje.

 • Dzięki rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce nawet 212 mln PLN może w 2020 roku zasilić kasy gmin z tytułu podatku od nieruchomości płaconego od wybudowanych elektrowni wiatrowych.

 • Tylko sama elektrownia węglowa w Bełchatowie emituje więcej dwutlenku węgla niż Litwa i Łotwa łącznie.

 • W 2014 roku ilość zainstalowanych mocy elektrowni wiatrowych w Polsce wynosiła 3 833 MW.

 • Według Europejskiego Instytutu Środowiska trzy największe elektrownie węglowe w Polsce wytwarzają straty dla polskiej gospodarki w wysokości 3 mld PLN rocznie.

 • Dzięki zainstalowaniu w Polsce do 2014 roku elektrowni wiatrowych o mocy 3 833 MW zanotowano pozytywny wpływ na środowisko porównywalny z posadzeniem 35 milionów drzew.

 • Dzięki rozwojowi energetyki wiatrowej w Europie w samym 2030 roku do atmosfery prawdopodobnie nie dostanie się 600 mln ton dwutlenku węgla.

 • Według Europejskiej Agencji Środowiska każdego roku obciążenie spowodowane zanieczyszczeniem środowiska kosztuje polską gospodarkę od 11 do 18 mld EURO.

 • Nawet 100 mln PLN mogą wynieść w Polsce przychody z dzierżawy dla rolników, u których stać będą wiatraki w 2020 roku.

 • Plan na 2020 rok zakłada posiadanie przez Polskę elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 8 000 MW. Tymczasem już w 2012 roku Hiszpania miała zainstalowane 22 796 MW, a Niemcy aż 31 332 MW.

 • Moc działających elektrowni wiatrowych w Polsce w 2014 roku wynosiła zaledwie 9,8% mocy zainstalowanych w Niemczech.

 • Moc działających elektrowni wiatrowych w Polsce w 2014 roku wynosiła zaledwie 16,7 % mocy zainstalowanych w Hiszpanii.

 • W Polsce do 2020 roku przy produkcji energii wiatrowej może pracować 66 tysięcy osób.

 • Koszt budowy dwóch elektrowni atomowych w Polsce to tyle, ile w polskim budżecie na 2012 rok przewidziano łącznie na: ZUS, szkolnictwo wyższe, naukę, rolnictwo, rozwój wsi, sprawy zagraniczne, całą armię.

 • Elektrownia wiatrowa słyszana z 350 metrów (40 dB) jest znacznie cichsza niż samochód jadący z prędkością 60km/h słyszany z odległości 100 metrów (55 dB).

 • Dzięki zainstalowaniu w Polsce do 2014 roku elektrowni wiatrowych o mocy 3 833 MW zanotowano pozytywny wpływ na środowisko porównywalny ze zniknięciem z ulic 1 134 000 samochodów.

 • Plan na 2020 rok zakłada posiadanie przez Polskę elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 8 000 MW. Daje to pozytywny wpływ na środowisko porównywalny z posadzeniem 75 milionów drzew.

 • Plan na 2020 rok zakłada posiadanie przez Polskę elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 8 000 MW. Daje to pozytywny wpływ na środowisko porównywalny ze zniknięciem z ulic 2,5 milionów samochodów.

 • Udział energetyki węglowej w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 90%. Średnia dla całej Unii Europejskiej to 27%.

 • Turbina wiatrowa wytwarza 50 razy więcej prądu niż potrzeba do jej budowy i funkcjonowania przez wszystkie lata.

 • Poparcie społeczne dla źródeł energii wiatrowej wśród mieszkańców Unii Europejskiej wynosi 71%.

 • Według Europejskiej Agencji Środowiska zanieczyszczenie powietrza kosztuje kraje Unii Europejskiej nawet 169 mld Euro rocznie.